LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẨU NĂM 2023 VÀ VINH DANH CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

Ngày 05/08/2023, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại XNK THT Việt Nam đã tổ chức lễ: “Tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc”. 

Tại buổi lễ tổng kết, thay mặt Ban lãnh đạo, ông Lê Phú Quỳnh – Tổng Giám Đốc đã tổng kết lại những thành tựu đã đạt được trong năm qua và đưa ra những hoạch định mới cho 6 tháng cuối năm 2023.

Nhận định rằng 6 tháng đầu năm 2023 thị trường có những tác động bất lợi ảnh hưởng đến kinh tế và sản xuất, nhưng với sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo cùng sự đoàn kết quyết tâm của tập thể CBNV trong công ty, THT Việt Nam đã đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận.

 Song hành với đó, Ban lãnh đạo cũng nhận định thị trường 6 tháng năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo cùng CBNV THT Việt Nam phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2023. 

Cũng trong buổi lễ tổng kết các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm đã được vinh danh và trao những giải thưởng vô cùng ý nghĩa. Đây là lời cảm ơn và ghi nhận sâu sắc của THT Việt Nam đối với sự cống hiến hết mình của các CBNV và cũng là động lực để mỗi cán bộ nhân viên trong THT Việt Nam đoàn kết, tiếp tục phấn đấu cho bản thân nói riêng cũng như cho tập thể nói chung.

Với một tâm thế hân hoan, tập thể CBNV THT Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục những chiến thắng vĩ đại hơn trong thời gian tới.

All in one