LỄ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ BÀN GIAO CHỈ TIÊU NĂM 2023

Ngày 13/12/2022,  tại trụ sở văn phòng Công ty CP Đầu Tư Thương Mại THT Việt Nam đã tổ chức buổi lễ định hướng chiến lược kinh doanh và bàn giao chỉ tiêu năm 2023, với sự tham gia của Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận khối kinh doanh.

Tổng Giám đốc Lê Phú Quỳnh chụp ảnh lưu niệm cùng quản lý các khu vực khối kinh doanh
Trước khi Hội nghị bàn về chiến lược kinh doanh cho năm 2023, Ban Lãnh đạo đã có những chia sẻ về kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022. Mặc dù trong năm qua, thị trường có không ít khó khăn, thách thức, tuy nhiên THT Việt Nam đã luôn nỗ lưc phấn đấu cho sự phát triển của mình và đã gặt hái được những thành công nhất định đánh dấu cho sự phát triển của và mở ra một hướng đi mới cho THT Việt Nam trong thời gian tới.

Trong buổi lễ, các thành viên tham gia đã trình bày, phân tích và đóng góp các ý kiến để từ đó hoàn thiện Chiến lược kinh doanh và đề xuất giải pháp thực thi chiến lược một cách hiệu quả và toàn diện.

Giám đốc kinh doanh các khu vực ký cam kết nhận chỉ tiêu năm 2023

Tiếp tục với mục tiêu:” TĂNG TỐC & CẤT CÁNH”, các thành viên THT Việt Nam đã sẵn sàng bước vào năm 2023 với một tâm thế sẵn sàng, hứng khởi và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

All in one