Tuyển dụng

STT Vị trí Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Giám sát bán hàng KV Hòa Bình Hòa Bình 15/04/2016
2 Giám sát bán hàng KV Hưng Yên Hưng Yên 15/03/2016
3 Giám sát bán hàng Toàn quốc 02/04/2016
4 Trợ lý phòng kinh doanh (sales admin) Hà Nội 15/11/2015
5 Nhân viên kinh doanh Toàn quốc 15/10/2015
test