Tuyển dụng

STT Vị trí Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN KINH DOANH Toàn quốc 31/07/2018
2 TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH HORECA Hà Nội 31/07/2018
3 Quản lý bán hàng (ASM) kênh GT Tây Nguyên 31/07/2018
4 Giám sát bán hàng KV Nghệ An - Việt Trì - Phú Thọ Nghệ An - Việt Trì - Phú Thọ 20/05/2016
5 Giám sát bán hàng KV Phú Yên - Quảng Nam Phú Yên, Quảng Nam 15/06/2016
6 Giám sát bán hàng kênh siêu thị Hà Nội 15/05/2016
7 Kế toán công nợ Hà Nội 30/04/2016
8 Quản lý bán hàng KV Nam Trung Bộ - Tây Nguyên Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 18/04/2016
test