Tuyển dụng

STT Vị trí Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Giám sát bán hàng KV Nghệ An - Việt Trì - Phú Thọ Nghệ An - Việt Trì - Phú Thọ 20/05/2016
2 Giám sát bán hàng KV Phú Yên - Quảng Nam Phú Yên, Quảng Nam 15/06/2016
3 Giám sát bán hàng kênh siêu thị Hà Nội 15/05/2016
4 Kế toán công nợ Hà Nội 30/04/2016
5 Quản lý bán hàng KV Nam Trung Bộ - Tây Nguyên Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 18/04/2016
6 Giám sát bán hàng KV Hòa Bình Hòa Bình 15/04/2016
7 Giám sát bán hàng KV Quảng Ninh, Hải Phòng Quảng Ninh - Hải Phòng 15/03/2016
8 Giám sát bán hàng KV Hưng Yên Hưng Yên 15/03/2016
test